שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיבוד הורים וקיום מצוות

כיבוד הורים מול שבת

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"ח ניסן תשפ"א
שאלה
שלום וברכה לרב, בשבתות לעיתים קרובות אימי היקרה עושה עבודות בית שיתכן שאסור לעשות אותם בשבת, לרוב הם קשורים להכנה מקודש לחול. (לדוגמא- בשבת שביעי של פסח העלאת כלי פסח לארונות פסח) מתוך כיבוד אם אני יודעת שאני אמורה לעזור לה בעבודות האלה (וזה גם קצת מצופה ממני). מצד שני לא בטוחה שמותר.. מה נכון לעשות בפעם הבאה? תודה רבה לרב והצוות תבורכו
תשובה
שלום וברכה! כיבוד אב ואם אינו דוחה מצוות אחרות ואינו מצדיק לעבור עבירות. כך לומדת הגמרא מלשון הכתוב: "יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת? תלמוד לומר: 'איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו'" – יחד עם הציווי לשמוע להורים מופיע גם הציווי לשמור שבת, דהיינו שאין לחשוב שמצוות כיבוד הורים תדחה את השבת או מצוות אחרות. וכך נפסק להלכה, שאם ההורה מבקש מן הבן או הבת לעבור עבירה, בין אם זו עבירה מן התורה ובין אם זו עבירה דרבנן, אין לשמוע להם. הנימוק שמופיע בגמרא לדין זה הוא: "כולכם חייבין בכבודי". דהיינו: מעל לכבודם של ההורים, נמצא כבודו של הקב"ה, שגם הבנים וגם ההורים מחוייבים בכבודו. ולפיכך כאשר יש התנגשות בין כבוד ההורים לבין עבירה על רצון ה', כבודו של הקב"ה קודם. יחד עם זה, גם במצב כזה אין לדבר אל ההורים באופן שאינו מכובד, אלא יש לרמוז להורה שהדבר אסור, ואם הוא לא מבין להסביר לו בעדינות שיש בזה בעיה הלכתית ולכן אינך יכולה לעזור כעת. כמובן, הדברים אמורים במצב שהבקשה של ההורים היא דבר שאסור באופן ברור. במצבים שבהם יש ספק ומחלוקת, נכון להתייעץ האם ניתן להקל בכך משום כבוד ההורים. מקורות: יבמות ה' ב. שולחן ערוך יו"ד ר"מ, טו. שם סעיף יא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il