שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת כהנים

מה רלוונטי הציון של המשנ"ב?

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ח סיון תשפ"א
שאלה
מה יש בשו"ע קכ"ד או במשנ"ב שרלבנטי לשאלה?
תשובה
ציינתי את השו"ע שזה המקור ההלכתי לאמירת ברוך הוא וברוך שמו, ואת דברי המשנה ברורה שאינו מציין לומר זאת בברכת כהנים, וכך אכן מנהג אשכנז. וראה את דברי האגרות משה או"ח ח"ג סוף סימן יז שפוסק מפורשות שאין לענות ברוך הוא וברוך שמו בברכת כהנים, ואחר כך ציינתי את הכף החיים שכותב שיש לענות ברוך הוא וברוך שמו בברכת כהנים, וכך אכן מנהג הספרדים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il