שאל את הרב

  • הלכה
  • לא ילבש

שעווה לגבר באזורי הפנים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ו אייר תשפ"א
שאלה
האם מותר לגבר לעשות שעווה באיזור הפנים כמו קו אמצע בגבות והאיזור שמתחת לעיניים ?
תשובה
שלום רב. אם יש צורך בדבר (כגון שזה מפריע ומצער וכל שכן לרפואה) - ניתן להקל. הרחבה ומקורות: לגבי איסור "לא ילבש", אם מקובל שנוהגים לעשות כך גם גברים ניתן להקל (שו"ע יו"ד קפ"ב א' ונושאי כליו), וכן אם יש צורך רפואי או שיש לו פצעים והשיער מפריע לו שם (שו"ע שם ד'), ונראה בפשטות שהוא הדין אם הדבר מבייש כיון שזה מעט יוצא דופן, שניתן להקל. ובנשמת אברהם (מהדורה ג' סי' קפ"ב עמ' קמ"ח) כתב ששמע מהגרש"ז אויערבך זצ"ל שמור להשיר שערות בין שתי הגבות, כיון שזה נחשב למום. והוא הדין לגבי שיער בלחיים מתחת לעיניים. וראה בתשובה הקודמת. ובימנו שיש גברים שנוהגים לעשות כן, אפשר להקל בכל הנ"ל (וראה מקורות בתשובה הקודמת). יש לציין שאף אם הסרת השיער מגיעה ל"פאות הזקן", אין לאסור מצד השחת פאות הזקן, כמבואר בגמרא (מכות כא.) ובשו"ע (שם קפ"א י') שמותר להסיר את השיער ב"מלקט ורהיטני", וטעם ההיתר הוא משום שהתורה לא אסרה אלא בדרך גילוח ולא בהסרה דרך עקירה (מאירי שם, ועיין בריב"ן שם "שאינו חייב אלא עלצדבר הקרוי גילוח). ולכן הסרת השיער במשחה כגון שעוה מותרת, וזו הדרך המועדפת להסיר את השיער, וז"ל הסטייפלר (קריינתא דאגרתא ח"ב סי' ת"ז): "ומי שרוצה להסיר זקנו אין לו דרך היותר טוב אלא ע"י משחה (מישעי) וכן היו עושין תמיד כל הרוצה לעשות בהכשר". בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il