שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שירת נשים

האם מותר לשמוע שיר של זמרת שנפטרה?

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"ד סיון תשפ"א
שאלה
כבוד הרב, שלום וברכה. האם מותר לגבר לשמוע שיר של זמרת שהוא מכיר אך כבר נפטרה? למשל, שיר של נעמי שמר. תודה מראש,
תשובה
שלום וברכה! השאלה מבוססת על שיטתם של הפוסקים המתירים לשמוע שירה של אישה דרך מכשירים, כאשר השומע אינו מכיר את המראה של הזמרת (עיין שו"ת בית שערים או"ח ל"ג; שו"ת יביע אומר חלק א', או"ח ו'; שו"ת משנה הלכות חלק ד', פ"ו). אם כי יש לציין שהדבר אינו מוסכם: ישנם פוסקים ששללו היתר זה (עיין שו"ת חלקת יעקב או"ח ל'; שו"ת שבט הלוי חלק ג', קפ"א), וגם מבין הפוסקים שמתירים מעיקר הדין, יש שהסתייגו מכך למעשה. על פי הפסיקה המתירה, עולה השאלה האם כאשר השומע מכיר את המראה של הזמרת, אך היא כבר נפטרה, עדיין אסור לו לשמוע את שירתה או שכעת הדבר מותר. בעניין זה דן הגר"ע יוסף (שו"ת יביע אומר שם, אות י"ב) ונראה שעיקר מסקנתו היא שהדבר אסור. הסיבה לדבר היא ששמיעת קול אישה אסורה לא מחשש שהשומע יגיע לעבור עבירה בפועל עם אותה אישה, אלא מחמת ההרהור שהדבר עלול לגרום. הפוסקים המתירים לא התירו משום שבשמיעה דרך מכשירים אין חשש לעבירה בפועל, אלא משום שלדעתם אין בכך חשש הרהור. רק כאשר האדם רואה את הזמרת או לפחות מכיר את המראה שלה יש חשש שבזמן שמיעת השיר הוא יחשוב עליה ויהרהר בה. אולם במצב כזה שהאדם מכיר את המראה של הזמרת הדבר אסור, גם אם אין אפשרות של עבירה בפועל עם אותה זמרת. זו בעצם המציאות הפשוטה שבה עוסקים כל דיוני הפוסקים בנושא זה – הפוסקים מדברים על שמיעה של זמרות באמצעות הרדיו או תקליטים וכדומה, כאשר באופן ריאלי אין סבירות שהשומע יפגוש אי פעם את הזמרת, ואף על פי כן ההיתר הוא דווקא בתנאי שהשומע אינו מכיר את המראה של הזמרת. ממילא, הוא הדין גם לאחר פטירתה של הזמרת, למרות שאין חשש לעבירה בפועל, חשש ההרהור עומד בעינו כמו בחייה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il