שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

שיער אישה נשואה כשאינו מחובר

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ח תמוז תשפ"א
שאלה
שלום הרב, אישתי הסתפרה לצורך תרומת שיער. האם יש בעיה לבעל או לאישה להצטלם עם השיער, כשהוא כבר אינו מחובר, ולשלוח את התמונה לחברים/משפחה? תודה רבה
תשובה
שלום וברכה! מן הדין הדבר מותר, אבל נראה שאין ראוי לשלוח תמונה כזו למעגלים שאינם קרובים ישירים של האשה. הרחבה ומקורות: מכמה מקורות עולה ששיער של אשה כאשר הוא תלוש, מותר לראותו. כך עולה למשל מן הדיון סביב חבישת פאה נכרית: כידוע, ישנה מחלוקת בין הפוסקים האם מותר לאשה נשואה ללכת עם פאה נכרית במקום מטפחת. בשיטה המתירה, רבים התירו גם פאה שעשויה משיער של האשה עצמה, וטענו שכיוון שהשיער נתלש ממקומו וכבר אינו מחובר אין בכך איסור (עיין למשל: שלטי הגבורים שבת כ"ט א; דרכי משה או"ח ש"ג, ו; פרי מגדים אשל אברהם ע"ה, ה; באר היטב שם, ח). דהיינו שאין איסור בכך ששיער האשה נראה לאחרים, כל עוד מדובר בשיער תלוש ולא בשיער המחובר לראשה. פוסקים אחרים התירו פאה נכרית העשויה משיער של אשה אחרת, אך לא מן השיער של האשה עצמה (עיין בלבוש או"ח ע"ה, ב; מגן גיבורים שם, ח). גם על פי דעה זו, אנו רואים שאין איסור לראות שיער תלוש של אשה נשואה, שהרי פוסקים אלה התירו כל שיער של אשה אחרת, ולא הגבילו זאת לכך שבעלת השיער היא רווקה או גויה. רק כאשר האשה לובשת את השיער של עצמה על הראש, הדבר אסור לדעתם, משום שבכך נראה כאילו היא הולכת בשיער מגולה. פוסקים אחרים חלקו על כך, וסברו שאין היתר לאשה נשואה ללכת בפאה נכרית. הפוסקים הללו העלו טעמים שונים לאיסור, מצד עצם ההופעה של האשה שיש בה חוסר צניעות לדעתם, או מצד מראית עין ונימוקים נוספים, אך איש מן האוסרים לא טען את הטענה הזו, שאסור ללכת בפאה נכרית משום שאסור לחשוף ברבים שיער של נשים. והרי בדורות עברו הפאות היו עשויות משיער טבעי, ובכל זאת לא עלתה הטענה הזו, שמסיבה זו אסור לאשה ללכת ברחוב עם שיער של נשים על גבי ראשה. דהיינו שאין איסור להראות שיער של אשה כאשר הוא תלוש, אלא רק כאשר השיער נמצא על גבי ראשה של האשה ונראה כאילו היא גלוית ראש אז הדבר אסור לשיטה זו. ראיה ברורה נוספת ניתן להביא מן המשנה במסכת שבת (ס"ד ב): "יוצאה אשה בחוטי שער, בין משלה, בין משל חבירתה...". דהיינו שמותר לאשה לצאת בשבת בקישוט שעשוי משיער טבעי, בין אם מדובר בשיער שלה ובין אם מדובר בשיער של אשה אחרת. על פי הדעה האוסרת פאה נכרית, היתר זה נאמר דוקא כאשר השיער הזה נמצא במקום אחר ולא על גבי הראש, כך שאין זה נראה כאילו היא הולכת בשיער גלוי (עיין חתם סופר לסימן ע"ה סעיף ב'). דהיינו שלכל הדעות מותר לאשה ללכת עם שיער שלה או של אשה אחרת, ואין בכך בעיה, ורק כאשר השיער לבוש על ראשה יש בכך את המחלוקת לגבי פאה נכרית (עיין גם פירוש "שבת של מי" במסכת שבת שם). אף על פי כן, נראה שיש מצבים שעלול להיות בכך חוסר צניעות. למשל, אם אשה מצטלמת כאשר היא מחזיקה ביד את הפיג'מה שלה או פריט לבוש אישי אחר – אין בכך איסור מצד חשיפת הגוף, אך כמובן יש בכך טעם לפגם, ומי שצופה בתמונה עלול לחוש חוסר צניעות בכך שהוא צופה בדבר פרטי כזה. בדומה לכך בענייננו: אם התמונה נראית על ידי אדם זר (וכמובן עצם השיער יגיע לאנשים זרים שיטפלו בו כדי להפוך אותו לפאה), אין בכך בעיה. אך אדם שמכיר את האשה ורגיל לראות אותה תמיד בכיסוי ראש, ולפתע הוא מקבל תמונה שמציגה לראווה את השיער שלה, הדבר עלול להיות לא צנוע. כך שיש לחלק על פי ההקשר: אם שולחים את התמונה להוריה של האשה או לאחיה, נראה שאין בכך בעיה, אך אם שולחים אותה גם למעגלים משפחתיים אחרים או לחברים נראה שיש בכך טעם לפגם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il