שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

מה המקור לסעודת אמנים?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י תמוז תשפ"א
שאלה
כבוד הרב הי"ו השאלה: מהו המקור ל"סעודת אמ"נים"? אם אפשר לציין גם את המקור הדויק בכתובים, שאוכל לעיין בו. בתודה ובברכה!
תשובה
שלום רב ! אין מקור לעצם סעודת האמנים שנשתרשה בזמן האחרון. אולם יש בסעודה זו ריבוי ברכות ועניית אמן שחז"ל הפליגו בשבחם. כמו כן נראה שיש בסעודה זו את מעלת "ברב עם הדרת מלך", ויחד עם דברי תורה, יש בכך חיזוק גדול לעבודת ה' וכח לקבל שפע מן שמיא. מקורות: לגבי מעלת מאה ברכות בכל יום - ראו בגמ' במנחות מג:, ובשו"ע או"ח סימן מ"ו ג' ובאחרונים שם. לגבי השכר הגדול של עניית אמן - יעויין בגמ' בשבת קיט:, נזיר סו:, ברכות נג:, סנהדרין קי:. בכמה מקומות בש"ס דנים בסוגיית "ברב עם הדרת מלך" - ברכות נג., יומא ע., זבחים יד:, מנחות סב., פסחים סד: ועוד. כדאי לעיין שם בראשונים ובאחרונים. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il