שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

פרצוה לסטים ביום מה הדין?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ג אלול תשפ"א
שאלה
"נפרצה בלילה או שפרצוה ליסטים" מתי פרצוה ליסטים, בלילה או גם ביום?
תשובה
בס"ד לגבי נפרצה יש חילוק בין יום ללילה כפי שדייקו התוספות (בבא קמא נה:) "ביום חייב, דקלא אית ליה למילתא ומסתמא ידע שנפרצה. אי נמי, בלילה אפילו נודע לו שנפרצה ויצתה הבהמה אין לו לטרוח יותר מדאי לחזר אחריה באפילה". וכן פסק השו"ע (חו"מ שצו, ב):"שמרה כראוי ונפרצה בלילה, או שחתרה הדלת ויצאה והזיקה, פטור, אפילו ידע שנפרצה, שאינו חייב לצאת לטרוח אחריה. ודוקא נפרצה בלילה, אבל נפרצה ביום, חייב, דקלא אית למלתא ומסתמא ידע". אך לגבי פרצוה ליסטים נראה שאין חילוק בין יום ללילה כיוון שהגזלנים התחייבו בשמירת הבהמה שהם הוציאוה, וכן אין עליו לטרוח ולהסתכן כפי שבליללה לא נדרש ממנו (כפי ההסבר השני בתוספות). בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il