שאל את הרב

  • הלכה
  • ספרי קודש וגניזה

האם מותר להניח גמרא על חומש?

undefined

הרב אלישיב קפקה

א מרחשון תשפ"ב
שאלה
לכבוד הרב המשיב שליט"א, שלום. לפי חינוכי ומה שראיתי בספרי הלכה, צריכים להקפיד בסדר הנחת ספרי קודש, לא להניח ספר של ש"ס או שו"ע וכדומה על גבי ספר תנ"ך, וכן לא להניח ספר של נ"ל על ספר של פסוקי התורה. נבהלתי קצת שראיתי תלמיד חכם חשוב שאינו מקפיד בזה. (ולא היה נראה שזה רק משום שלא שם לב שהספר הזה הוא של תורה או של נ"ך.) בשעתו יראתי לשאול לו על הנהגתו, ועכשיו אני רוצה לברר אם איזה סברא או שיטה כזה. תודה רבה
תשובה
בס"ד שלום עליכם, טוב אתה עושה בבירור השאלה, ולא בהחלטה שהוא טועה או חלילה יותר מזה. שכן למדונו חז"ל (ברכות יט, א): תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה - אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שמא סלקא דעתך? אלא: ודאי עשה תשובה. ומסתמא אותו תלמיד חכם עשה תשובה. ויותר מכך, יש אומרים בחצי הלצה, שעשה תשובה, היינו שכתב תשובה מדוע הוא צודק. אך לפעמים אין בזה הלצה כלל אלא מציאות, בה תלמיד חכם חשוב סובר אחרת מחבריו. אך חשוב לציין שאין דבר זה נתון לכל אחד. בכל אופן יש להניח שתלמיד חכם זה הסתמך על דברי ערוך השולחן (יורה דעה רפב, כב וכן רפג, ו) שסובר שבספרים מודפסים אין איסור זה. אמנם כ' אחרונים שאין המנהג כמותו, אך יתכן והוא בכל זאת סובר כך. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il