שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

מדוע לא החזיר אברהם את הכסף למצרים?

undefined

הרב חיים שריבר

י"א מרחשון תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, כשאברהם הגיע למצרים, נלקחה שרה. ובזכות הבאת האישה היפה למצרים ולמלך מצרים, קיבל אברהם כסף ועבדים. ולאחר שנודע ששרה היא אשתו הוא גורש משם. והרי לכאורה, היה כאן מקח טעות. כיוון שלו ידעו המצרים שהיא אשתו בודאי לא היו נותנים לו כסף (כנראה היו הורגים אותו). אם כן מדוע לאחר שעזב אברהם את מצרים לא החזיר את הכסף שקיבל לכאורה בטעות? ואם לכאורה הכסף בעבור עינוי שרה, הרי שעדיין מדובר על כסף אחר/ נוסף ואת הראשון יש לקזז? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום חלק מהפרשנים (תרגום רבי יונתן בן עוזיאל והנצי"ב בפירוש העמק דבר) מבארים שפרעה לא נתן לאברהם מאומה, ומה שנאמר "ולאברם היטיב בעבורה" הכוונה שפרעה מינה את אברהם לשר חשוב במדינה וממילא אנשים עשו איתו עסקים וכך גדל רכושו. ברור שכאשר פרעה גרש אותו מארצו גם המינוי התבטל, אך העושר שייך לאברהם. לפי רש"י שפרעה הוא זה שהיטיב לאברהם בצאן ובקר וכו', אומר הרמב"ן (פרק יג פס' א'): "להודיע שלא גזלו ממנו דבר מכל המתנות הגדולות שנתנו לו בעבור שרה שתהיה למלך ולא אמרו רמיתנו ומתנה בטעות היא וזה מעשה נס". אברהם אבינו ראה בהשגחה איך המצרים לא תבעו ממנו את המתנות ולא טענו כלפיו שום טענה אות משמים ונס שעשה לו הקב"ה שהמתנות ישארו בידו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il