שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

שיעור קביעות סעודה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ב כסלו תשפ"ב
שאלה
א. 216 גרם זה המון והשאלה שלה הייתה על 2 מלאווחים ,וזה לא מגיע ל216 גרם? ב. החיי אדם כותב את ההלכה הזאת בלי קשר לארבע/שלוש ביצים, איפה כתוב שזה המינימום? ג. אין כלל שצריך כמות ששאר אנשים שבעים ממנו? (עם זה עם דבר שמלפתים בו וכו..)
תשובה
שלום רב לשואל היקר ! א. מלאווח אחד יוצא בסביבות 115 גרם כך שבשניים ניתן לקבוע סעודה, אך זה משתנה איזה סוג מלאווח קונים, ולכן צריך לבדוק כל פעם בנפרד ב. לגבי שיעור ג'/ד' ביצים, ראה מ"ב (קס"ח ס"ק כ"ד), שעה"צ סקי"ט, שו"ת יביע אומר (ח"י סי' י"ח), ילקו"י (קס"ח ח'), וזאת הברכה (פ"ד) ועוד. ושיעור זה כשיעור קביעת סעודה אחת לעניין עירובי תחומין (לדעת רש"י-ד' ביצים, ולתוס'-ג' ביצים, עיין סי' שס"ח ג'). ג. מרן השו"ע פסק (קס"ח ו'): "ואם אכל ממנו שיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו, אע"פ שהוא לא שבע ממנו, מברך עליו המוציא וברכת המזון". ואם כן השיעור נקבע לפי רוב בני אדם, ושיעור זה, הוא השיעור שהזכרנו לעיל בין ג' לד' ביצים. (וראה בה"ל שם ד"ה אע"פ, שילדים וזקנים שאוכלים פחות, ממילא התחייבו בפחות, "כיון דכל בני מינם מסתפקין בשיעור אכילה כזו). *נחלקו הפוסקים האם שאר המאכלים מצטרפים לשיעור קביעת סעודה יחד עם הפת הבאה בכסינין, לדעת המג"א (סקי"ג) והאגרו"מ (או"ח ח"ג סי' ל"ב), מצטרפים, וכך נוהגים רבים מבני אשכנז. ואילו לדעת מרן החיד"א (ברכ"י קס"ח) אין מצטרפים, וכך נוהגים בני ספרד. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il