שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תעניות

זמן תחילת צום וזמן סיומו

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ח טבת תשפ"ב
שאלה
לרב שלום, רואים לוחות שכל אחד בהם זמן אחר שיכול להגיע להבדלים של רבע שעה ואף יותר בתחילת היום ובסיומו. מה צריך לנהוג?
תשובה
הרמב"ם כתב:(פירוש המשניות ברכות א) זמן עלות השחר כדי הילוך 4 מיל. ובכמות הזמן הזה מצאנו כמה דעות בשיעור זמן המיל . השו"ע (תנט,ב, יור"ד סט,ו) והרמ"א (רס"א א) פסקו ששיעור הילוך מיל 18 דקות, ולפי חישוב זה 72 דקות זמניות לפני הנץ החמה, מתחיל הצום. וכך נוהגים רוב הספרדים. יש שפסקו ששיעור הילוך מיל 22.5 דקות (מהרי"ל בהלכות פסח) ולכן עלות השחר שיעור הילוך 4 מיל, 90 דקות לפני הנץ, וכך פסק הרב טיקוצ'נסקי וכך נוהגים רוב האשכנזים. דעה שלישית של הגרש"ז שמודדים לפי ריחוק השמש מהאופק. סיום הצום גם יש כמה דעות - הנפוצות 20 דקות לאחר השקיעה ויש המסתפקים ב18 דקות לאחר השקיעה, קשה לנהוג כך בקיץ בדעה זו. הדעה של 20 דקות היא דעה מתאימה לצומות החלים גם בקיץ, ויש מאריכים את הצום כיד ה' הטובה עליהם עד ל35 דקות לאחר השקיעה. לסיכום: תחילת הצום 72 דקות זמניות לפני הנץ, ןיש מחשבים 90 דקות זמניות. סיום הצום 20 דקות רגילות לאחר שקיעת החמה בכל עונות השנה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il