שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

פירוק שותפות

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ג אב תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, אנחנו שלושה חברים שהתארגנו לפני כחצי שנה ורכשו במשותף סירה לצרכי פנאי. אל אחד מהחברים שילם שליש מעלות הסירה דאז. במעמד התשלום לא נקבעו תנאים לפירוק השותפות. כעת, אחד השותפים אינו מעוניין להמשיך בשותפות, ורוצה לצאת ממנה ונתגלעה מחלוקת בין השותפים לטענת השותף היוצא ככל וברצון השותפים להשאיר את הסירה ברשותם, עליהם לשלם את חלקו בשותפות (שליש) שתחושב עפ"י מחיר השוק ביום היציאה מהשותפות, ואילו לטענת יתר השותפים, על השותף השלישי לקבל שליש ממחיר השוק בניכוי "קנס" יציאה מהשותפות על פי אומדן שייקבע בהמשך. השאלה האם השותף השלישי זכאי למלוא חלקו בשותפות או שמא עליו לשאת "בקנס" יציאה. (יצוין כי לאחר קניית אחד השותפים העלה את הרעיון לקנס יציאה, אם כי טענה זו התבררה בין השותפים- הגם, כי נעשתה לאחר השותפות)
תשובה
שלום וברכה, באופן עקרוני שותפים יכולים לכוף על חלוקת השותפות. בדבר שניתן לחלקו כגון שדה גדול - מחלקים את השדה, ובדבר שאין בו דין חלוקה - הרוצה לחלוק יכול לדרוש מהשותפים שימכרו לו את חלקם או יקנו ממנו את חלקו, והם יחליטו האם רוצים לקנות את חלקו או לאפשר לו לקנות. אם שני הצדדים לא רוצים למכור אלא לקנות, הם נשארים שותפים. אם קבעו זמן לחלוקת השותפות לא ניתן לדרוש חלוקה בתוך הזמן והרי הם שותפים עד שיגיע זמן החלוקה. לגבי הקנס, כיוון שלא הייתה על כך הסכמה ברורה, וכן שהדיבור על כך היה לאחר שקנו כבר את הסירה, ולא נעשה על כך קניין לא ניתן לחייב קנס. גם אם היה נעשה קניין היה צריך לדון האם אין בזה בעיה של אסמכתא (עיין שו"ע חו"מ סימן רז). חלוקת שותפות: שו"ע (חו"מ קעא, ו): "אחד מהשותפין שאמר לחבירו במקום שאין בו דין חלוקה או בדבר שאי אפשר שיחלוקו, כגון שפחה או כלי: מכור לי חלקך בכך וכך או קנה ממני חלקי כשער הזה, הדין עמו וכופין את הנתבע למכור לחבירו או לקנות ממנו. אבל אם אין התובע רוצה לקנות, או לא ימצא במה יקנה, אינו יכול לכוף את חבירו לקנות ממנו אפילו בשער הזול, שהרי חבירו יכול לומר לו: איני רוצה שאקנה אלא שאמכור". עיין שם בעוד פרטים בהלכות אלו. זמן חלוקת השותפות כאשר קבעו זמן: שו"ע (חו"מ קעו, טו): "השותפין שהתנו ביניהם שיעמדו בשותפות זמן קצוב, עיין שם בעוד הכל אחד מהם מעכב על חבירו ואינו יכול לחלוק עד שיגיע הזמן". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il