שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

פרשת תזריע

undefined

הרב חיים שריבר

ט"ו אלול תשפ"ב
שאלה
ב"ה לישיבה שלום כבוד הרב מובא בספר החינוך מצוה קסח - מצות קרבן יולדת [ויקרא י"ב, ו]: "וכל מחוייבי קרבן אין מקריבין קרבנן אלא מדעתן (מתוך מודעות שלהן), חוץ ממחוסרי כפרה שאין צריכין דעת בעלים ויתר פרטיה, במסכת נדה. "שאין צריכין דעת בעלים", הכוונה למשל שאני יכול להקריב בשביל כהן שנטמא קורבן ולספר לו אחר כך? תודה ממשה.
תשובה
שלום רק ארבעה הם מחוסרי כפרה כפי שכתב הרמב"ם (קורבנות, מחוסרי כפרה פרק א' הלכה א'): ארבעה הם הנקראין מחוסרי כפרה--הזבה, והיולדת, והזב, והמצורע. אכן אדם יכול להקריב קורבן עבור אחד מהם שלא בידעתו, והקרבן אכן עולה עבורו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il