שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

קלנועית של מכון צומת

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט"ו מרחשון תשס"ו
שאלה
באתר זה פורסמו שתי תשובות של הרה"ג ליאור שליט"א ומהן עולה שמותר לחולה לכתחילה להשתמש בשבת בקלנועית של מכון צומת. למיטב ידיעתי גרמא בשבת אינה מותרת לכתחילה ובמקום של צורך בטחוני או רפואי וכדומה עדיף להשתמש בגרמא מאשר לעבור על איסור דאורייתא. האם רצון של חולה שאין בו סכנה להגיע לביהכ"נס או לבקר שכנים הוא מקרה דומה? האם ניתן להגיד "כבוד הבריות" במקרה כזה באופן קבוע כל שבת?
תשובה
כתוב בהלכה שעשיית מלאכה בגרמא אסורה מדרבנן בשבת, ובמקום הפסד לא גזרו. ולכן מותר לכבות שריפה בשבת על-ידי גרמא, משום הפסד ממון. ולכן נראה לי לומר, שרצונו של הנכה להגיע לבית-הכנסת בשבת, לא גרוע מהפסד ממון, שהרי לא יתכן שלעולם לא יתפלל במנין בשבת ולא ישמע קריאת התורה. לכן הדגשתי שדוקא לצורך חולה ונכה מותר להקל בגרמא זו שעל-ידי קלנועית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il