500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2309408


Varnish cache server

שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלידה ומה שאחריה

ברכת הודאה על לידת בת

undefined

רבנים שונים

כ"ז מרחשון תשס"ו
שאלה
לא מצאתי במקורות השונים איזכור לברכת הודאה על לידת בת. האם זה משום שלא מברכים? ואם לא מדוע? הרי על שמועה טובה צריך לברך. ומי שהולדת בת הינה בשורה טובה לו צריך לברך. ק"ו אם מדובר בלידת בת לאחר מספר בנים, שאז השלים את מצוות "פרו ורבו".
תשובה
בשעה שנתבשרו שנולד להם בן האב והאם מברכים הטוב והמיטיב, אך שרואים את הבת בפעם הראשונה מברכים שהחיינו [שו"ע או"ח סימן רכ"ג סעיף א מ"ב ב] וטוב שהאיש יברך ויכוון להוציא את אשתו ואשתו תתכוון לצאת בברכת בעלה [מ"ב ט"ו]. הרב יאיר פרייליך.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2309409


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il