שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילת ליל שבת

שכינה בצד מערב?

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ח שבט תשס"ו
שאלה
כששאלתי מדוע פונים לצד מערב בזמן שירת "לכה דודי", נעניתי כי: בצד מערב נמצאת השכינה. ושאלותיי: 1. מהי "שכינה"? 2. מדוע נמצאת בצד מערב?
תשובה
"שכינה" היא כינויי למקום בו מתגלה הקב"ה. בבית המקדש המקום המקודש ביותר היה בצד המערבי של המקדש ולאחר החורבן "שכינה" לא זזה מכותל מערבי ולכן נהוג לומר שהשכינה נמצאת בצד המערבי. ישנם שני טעמים לכך שאנו פונים לצד מערב בזמן אמירת "בואי בשלום" אשר ב"לכה דודי". הטעם הראשון מופיע במשנה ברורה (אורח חיים סימן רסב סעיף קטן י), שנוהגים לעמוד בפני השבת כמו שעומדים לפני אדם גדול ולכן מסתובבים לצד מערב. בבתי הכנסת שבאירופה הפתח היה בצד מערב ולכן כשהיו פונים לצד מערב פניהם היו לכיוון הפתח אולם במקום בו הפתח אינו בצד מערב נחלקו המנהגים להיכן פונים. כף החיים (אורח חיים סימן רסב סעיף קטן לב) מביא שפונים למערב משום ששם החמה שוקעת ולכן לא משנה היכן הפתח תמיד פונה לצד מערב (וכן דעת הרב פיינשטיין אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן מה). מנהג אחר שפונים לכיוון הפתח שנראים כיוצאים לקראת השבת (ערוך השולחן סימן רסב סעיף ה) טעם נוסף הוא שבמקום גדול לא תמיד יודעים אם יש אבלים ולכן פונים לצד מערב שבו הפתח שם יושבים האבלים לראות אם יש אבל או למנהגנו שהאבל נכנס לאחר "בואי בשלום" וכולם פונים כדי לנחמו (ספר טעמי המנהגים קונטרס אחרון רסד יח עמוד קכז)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il