שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

עינוי דין בתורה?

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ב אדר תשס"ו
שאלה
אדם שגנב ונתחייב בבית דין לשלם לנגנב סכום מסויים, לאחר מכן הוא רצח (לפני ששילם את הסכום שהוא צריך לשלם) ודנו אותו למוות ואין לו יורשים. אם האדם יעבוד 7 שנים בשביל להחזיר את הכסף זה יהיה עינוי הדין, ואם יהרגו אותו, האדם שנגנב לא יקבל את הכסף בחזרה מה עושים במצב כזה?
תשובה
שלום רב, גם ללא קשר לעניין של עינוי דין, כגון קודם שנגמר הדין, אין אנו מתחשבים בחובותיו של אדם לאחרים, ואם מותו יגרום הפסד לאחרים, אלא בית דין מצווין לבער את הרע מקרב ישראל, ואם נגמר דינו של אדם למיתה ממיתין אותו כדינו. ואפילו אם הוא עבד עברי שיש לו חיוב ושעבוד לאדונו, וכן אם הוא בעל אשה שיש לו חיוב לזון את אשתו ובניו, אם הוא עשה מעשה שמתחייב בו מיתה הרי מלבד מעשה העבירה עצמו, הוא גורם לכך שלא יוכל לקיים את חובותיו האחרים לחברה (וכן לעצמו). בכבוד רב, הרב יוסף ללום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il