שאל את הרב

  • הלכה
  • גדולי ישראל ורבנים

כיבוד גדול הדור

undefined

הרב שלום אילוז

כ"ט תמוז תשס"ו
שאלה
השו"ע ביו"ד רמד,י כותב: אם הוא מופלג בחכמה, אפילו אינו רבו, דינו כרבו מובהק, הגהה: מי שהוא גדול הדור ומפורסם בדורו בכך, נקרא מופלג בחכמה (תרומת הדשן סימן קלח ותוספות). היינו שהשו"ע מלמד אותנו כאן את הדין שגדול הדור דינו כרבו המובהק של כולם (גם מי שלא למד ממנו) וכולם חייבים לכבדו ולעמוד לפניו וכו’. השאלה היא האם מדובר רק על אדם אחד בדור, היינו החכם הגדול ביותר בדור במדה ויודעים מי זה או שמדובר על כל חכם שנחשב לאחד מגדולי הדור אע"פ שיש גדולים ממנו, האם החיוב לכבדו זה רק בעמידה ולפניו וכו’ או שיש חיוב על כולם לשמוע לפסקיו ועצותיו של גדול הדור אע"פ שאינו רבם?
תשובה
נראה לי שלגבי עמידה של כבוד יש להחמיר לעמוד בפני כל גדול בתורה אע"פ שאינו רבך. אבל לגבי שמיעה לפסיקת רבנים יש לך ללכת אחר פסיקותיו של רבך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il