שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

קידה במהלך תפילת העמידה

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"א כסלו תשס"ז
שאלה
כיצד יש לקוד קידה במהלך תפילת העמידה?
תשובה
סדר הכריעה הוא: כשאומר "ברוך" יכרע בברכיו. וכשאומר "אתה" יתכופף עד שיתפקקו החוליות שבגב, והכוונה, שמחמת הכריעה יבלטו הקשרים של החוליות. (זקן או חולה שקשה להם לכרוע יכולים לכרוע רק עם הראש, שניכר שרצונם לכרוע). וישאר בכריעה עד שמגיע ל"השם" ואז יזקוף עצמו. הכריעה נעשית המהירות בבת אחת וזוקפים בנחת, תחילה הראש ואחר כך כל גופו. (שולחן ערוך אורח חיים סימן קיג ומשנה ברורה) במודים יכרע כל גופו בבת אחת (ללא כריעה בברכיים) וישאר כך עד שיגיע ל"השם" ואז יזקוף. (משנה ברורה סעיף קטן יב) ויש שאף במודים כורעים בברכיים (קיצור שולחן ערוך סימן יח סעיף יא) הספרדים (כף החיים סימן קיג סעיף כא בשם האר"י) נוהגים לכרוע בשני שלבים: כופפים את כל הגוף (ללא הברכיים) ואחר כך את הראש וכשזוקפים זוקפים תחילה את הגוף ואחר כך את הראש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il