שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלוואה

שינוי תנאי בידי המלווה

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ד סיון תשס"ז
שאלה
אם לוויתי כסף מאדם ומראש קבענו תאריך שבו אני צריך להחזיר לו את הכסף והוא מבקש ממני להחזיר לו את הכסף לפני הזמן שקבענו האם אני חייב להחזיר כאשר הוא מבקש ומה אומרת ההלכה בעניין זה? אשמח אם הרב יציין מקורות לתשובתו.
תשובה
מבואר בשו"ע (חושן משפט עג',ב') שהמלווה לזמן לא יוכל לדרוש כספו לפני הזמן שקבעו. (מקור דין זה במשמעות סוגיית הגמ' מס' מכות דף ג'). ולהלכה גם אם בתחילה לא קבעו זמן, אך לאחר זמן סכמו על מועד מוסכם לפירעון, לא יוכל המלווה לדרוש כספו לפני מועד זה. (ש"ך וקצוה"ח שם) אומנם אם יש לך את הממון להשיב למלווה, ראוי להשיבו אף לפני המועד לקיים "מהיות טוב אל תהיה רע". הרב ישראל גנץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il