שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

המקור לנישוק המזוזה

undefined

הרב שלום אילוז

כ"ז תמוז תשס"ז
שאלה
האם יש מקור למנהג לנשק מזוזה? אם כן, איפה הוא מצוי (בפוסקים וכיוצ"ב).
תשובה
הרמ"א ביו"ד סימן רפ"ה סעיף ב' כתב וז"ל, י"א כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה, ויאמר: ה' ישמר צאתי וכו'. וכן כשיכנס אדם לבית, יניח ידו על המזוזה. הרי שהרמ"א הזכיר רק שיניח ידו על המזוזה ולא הזכיר שיש לנשק אותה, אולם הברכי יוסף שם כתב בשם רבינו האר"י שיניח אצבעו הנקראת אמה על שם שדי שבמזוזה וינשקנה. ודבר זה התקבל בעם ישראל שיש לנשק את המזוזה מחמת חביבות מצוה זו והידיעה שהמזוזה שומרת עלינו מכל משמר והופכת את ביתו של אדם למבצרו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il