שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דיני ממונות וצדקה

למה בנות לא יורשות?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ח אלול תשס"ז
שאלה
אנו מבקשים להחזיר שופטינו כבראשונה. אבל הרי לפי דיני התורה כאשר יש בן זכר, אין ירושה לבת. ואני מבין שעקרונית זה גם בימינו, שבו הכלכלה חופשית. איך ניתן להסביר את זה שבנות לא יורשות את אביהם?
תשובה
עיקר דין הירושה בתורה בנוי על זה שלכל אחד מישראל יש נחלת קרקע ששמו נקרא עליה ויש בה הזכרה לשמו בזכות חלקו בארץ הקדושה. אמנם הבת שנשאת לבן משפחה אחרת ושמה הולך אחרי בעלה איננה משאירה זכר לשם משפחת אביה. כמובן, שאין זה נוגע למתנות שנותן האב בחייו ובידו לצוות לחלק את רכושו כרצונו. וכבר תיקנו חז"ל שכל בת צריכה לקבל עשירית מרכוש אביה לעזרת בניית משפחתה בשעת נישואיה. ובדורות האחרונים תיקנו חכמים לתת לבת לפחות חצי נחלה מחלק הזכר. ואנחנו מאמינים שבזמן הגאולה תקבל שוב כל משפחה את חלקה בארץ ועליה יקרא שם המשפחה לדורי דורות. ומה שנוגע לרכוש כספי ושאר מטלטלין בודאי שאין מניעה לאבי המשפחה לתת לבנותיו כרצונו ובלבד שיעשה הכל עפ"י הוראה מרב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il