שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

שאלות על חטא העגל

undefined

הרב יאיר וסרטיל

י"ח אדר ב' תשס"ח
שאלה
1. מי ביקש מאהרון שיעשה להם "אלוהים אשר ילכו לפנינו", האם הם היו הערב רב או הם היו ישראל, האם אפשר לומר שהערב רב התחילו בהתקהלות על אהרון, והם דירדרו את ישראל אחריהם. ואז כאשר יצא העגל הם אמרו לישראל: "אלה אלוהיך ישראל", זה האלוקים שביקשתם לכם, מי האשם העיקרי בעגל? 2. המטרה של עם ישראל בהתקהלות על אהרון היתה תחליף למשה: "כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו". האם הם היו כל כך "טיפשים"? אם הם רוצים תחליף למשה, שיבקשו מאהרון או מחור שינהיגו אותם? 3. אם המטרה של העגל היתה תחליף למשה, מדוע הם נהרגו, הרי המטרה שלהם לא היתה עבודה זרה? 4. בזמן שעשו את העגל, מה עשו כל המליונים מעם ישראל, האם הם היו בשקט ולא עשו כלום, למה הם לא מחו נגדם, הרי בסך הכל היו 3000 אנשים שחטאו? 5. רש"י בפירושו לפסוק "אלה אלוהיך ישראל" כותב: "ולא נאמר אלה אלוהינו, מכאן שערב רב שעלו ממצרים הם שנקהלו על אהרון, והם שעשאוהו, ואח"כ הטעו את ישראל אחריו". כיצד יכול להיות שהערב רב עשה את העגל, הרי כתוב במפורש "ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה", אהרון עשה את העגל, כיצד מסתדר הדבר?
תשובה
1. רש"י בפרק לב פסוק ד מבאר כי "ערב רב שעלו ממצרים, הם שנקהלו על אהרן, והם שעשאוהו, ואחר כך הטעו את ישראל אחריו". 2. כוונתם היתה ליצור דגם של כח רוחני שיוביל אותם במקום משה, כפי שמסביר הרמב"ן בפסוק ד: "אין טפש בעולם שיחשוב כי הזהב הזה אשר היה באזניהם הוא אשר הוציאם ממצרים, אבל אמרו כי כח הצורה הזאת העלם משם". 3. כיוון שיצרו פסל המהווה דגם של כח רוחני שהוא אחד מדרכי ההתגלות של ה', הרי זו עבודה זרה. 4. נראה ש3000 חטאו בפועל, אך האחרים נטפלו להם ואכן גם הן היו שותפים בכל לחטא, אלא שחטאם קטן משל המשתתפים בפועל. 5. הכוונה היא שהם יזמו וקידמו את העניין, וכן הם לחצו על אהרון ליצור את העגל. הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il