שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מנייני חב"ד

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

א סיון תשס"ח
שאלה
בשנים האחרונות קמו רבנים, בעיקר בזרם הליטאי והדתי לאומי, שמתייחסים לאותם חב"דניקים הקרויים משיחיסטים, אשר מאמינים שהרבי לא נפטר, כאל ספק כופרים אני אף שמעתי את כבוד הרב מתייחס לנושא ואומר שיש בכך ספק כפירה כיוון שמתייחסים לרבי כאל מישהו שאינו בר מוות וכו’. ואילו בשיחותי והכרותי עם אותם חב"דניקים לא שמעתי מעולם טענה שהרבי אינו בר מוות או אינו שייך למוות אלא טוענים שבפועל הוא לא נפטר. מה שמביא אותם למסקנה זאת זה הבנתם ופרשנותם לתניא ולשיחות והתבטאויות של הרבי אבל לא סיבות אחרות הקשורות לכפירה באחדות ה’ חלילה. הם מוצאים מקור לאפשרות הנ"ל בגמרא שאומרת שיעקב אבינו לא מת. ואמנם מצינו גם מפרשים שפירשו את הגמרא הזו כפשוטו. המהרש"א פירש אחרת אבל נותן מקום לפרשנות זו ואומר שזה פשט רש"י, הרמב"ן ורבינו בחיי על התורה . זאת אומרת שכל חטאם של אותם חב"דניקים הוא שהם מייחסים לרבם גדלות כשל יעקב אבינו אליבא דרבינו בחיי, רמב"ן ופרשנים אחרים שנתנו מקום לפרוש הנ"ל כפשוטו. אינני מסכים עם אותם חב"דניקים, וגם אין זה לטעמי כלל וכלל, אבל האם אין זו הרחקת לכת להפוך אותם לכופרים, אפשר לטעון שהם מוזרים מגזימים וכו אבל היכן הכפירה כאן?
תשובה
איני מבין מה אתה שח. איך יתכן שאדם מת ולא נפטר? זה משחק מילים בעלמא. אין מצב ביניים בין מת לחי מי שלא מת הוא חי ומי שלא חי הוא מת. עיין היטב בתענית, הגמרא אומרת בפירוש שיעקב אבינו מת. חנטו אותו! וקברו אותו! רק משום שזרעו בחיים (עד היום כולנו נקראים על שמו – ישראל) לכן הוא נחשב כמי שלא מת. עם כל ההערצה המוצדקת לאדמו"ר זצ"ל, האם הוא היה גדול יותר מכל גדולי ישראל שמתו? בעל התניא, הבעש"ט הגר"א, הרמב"ם, כל התנאים והאמוראים, הנביאים והאבות ומשה רבנו?! והרי לא קם כמשה – זהו אחד מעקרי האמונה! והתורה העידה עליו שהוא מת. האמונה באדם שהוא בן אלמות יש בה סכנה כי היא עלולה להביא את המאמין לאלילות רח"ל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il