שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מצוות הלימוד

לימוד נביאים כתובים

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ד מרחשון תשס"ט
שאלה
האם ישנה מצווה או חיוב מהתורה ללמוד נביאים וכתובים?
תשובה
עיין ביו"ד ס' רמ"ו סעיף ד': חייב אדם לשלש למודו שליש בתורה שבכתב, דהיינו הארבעה ועשרים, שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה ופי' תורה שבכתב בכלל זה, שליש בתלמוד, דהיינו שיבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מתוך דבר וידמה דבר לדבר וידון במדות שהתורה נדרשת בהם עד שידע היאך עיקר המצות והיאך יוצא האסור והמותר וכיוצא בזה דברים שלמד מפי השמועה. יוצא אם כן שודאי אדם חייב ללמוד את כל התנ"ך. הפוסקים בס' רמ"ה עמדו על מחלוקת רש"י ורמב"ם האם נביאים וכתובים חייב האב ללמד בנו בשכר כמו שחייב חמישה חומשי תורה או שנביאים וכתובים חייבים רק בחינם. אולם עצם חיוב לימוד נביאים וכתובים הוא פשוט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il