שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

חמום ובשול על ידי פלטה

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"ז תשרי תשס"ד
שאלה
האם מותר להניח בערב שבת מאכל לא מבושל על פלטת שבת מופעלת מערב שבת על מנת שיתבשל ויהיה מוכן בלילה או שהדבר מותר רק למאכל שכבר מבושל מערב שבת? מה הדין כאשר הפלטה תופעל על ידי שעון שבת רק בשבת עצמה?
תשובה
כעיקרון מותר להשהות תבשיל שאינו מבושל מער"ש על הפלטה כיון שגרופה וקטומה. אך אסור להחזירו אם נטלו בשבת ועדיין לא התבשל. אך מכיון שדינים אלו חלוקים ואפשר להיכשל באיסורי שבת, כתב השמירת שבת כהלכתה שלכתחילה צריך שכל המאכלים לשבת יהיו מבושלים קודם השבת, אך בשעת הדחק יש לסמוך להניח מער"ש כמובן אוכל לא מבושל שילך ויתבשל במשך השבת. לגבי בישול וחימום ע"י שעון שבת: נתינת מאכל שאינו מבושל בער"ש על פלטה שתידלק בשבת: אגרות משה וציץ אליעזר: אסור. שו"ת הר צבי: מעיקר הדין מותר, רק ראוי להחמיר. מאכל שכבר התבשל אפילו הוא לח וקר. שש"כ: אוכל מבושל מותר אפילו הוא לח וקר. הגר"ע יוסף: מותר. נתינת מאכל שאינו מבושל בשבת עצמה קודם שתידלק הפלטה: ציץ אליעזר ושו"ת הר צבי אוסרים. הגר"ע יוסף: ראוי להחמיר, אבל מי שמתיר יש לו על מי לסמוך. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il