שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

כהני חזקה בעבודת הקורבנות

undefined

הרה"ג דוב ליאור

א תמוז תשס"ט
שאלה
האם כהני חזקה נחשבים ככהנים לכל דבר ויכולים לעבוד במקדש? גם לעניין הקרבת הקורבנות וגם לעניין אכילת קודשים. אשמח לקבל מקור.
תשובה
יש על כך התייחסות בפוסקים, באבן העזר, לגבי הדין שכהן לא ישא נשים פסולות, ושם הסכימו הפוסקים חד משמעית שכהני חזקה נחשבים כהנים, והחזון איש כותב שם באבן העזר שחזקה זו מועילה מדאורייתא, ומה שחז"ל הצריכו ייחוס ומעלות בכהונה זה מדרבנן. לכן כיום אנו עושים פידיון הבן אצל כהני חזקה ומברכים על כך. וכן, מצד האמת חקלאים יראי שמים צריכים לתת את התרומות ומעשרות שלהם לכהנים ולויים ע"פ חזקה, למרות שאין כיום יכולת לכהן לאכול את התרומה מכיוון שאיננו יכולים להיטהר מטומאת מת אבל הוא יכול להאכילה לבהמתו. ומעשר ראשון ודאי אפשר לתת לכהן וללוי והוא יכול להחזיר אותה אח"כ לישראל, כי זה נהפך ממונו, וכן מעשר עני יש מצווה להפריש ולהביא לצדקה לעניים או להחזקת מוסד חינוכי, שכל אלה מצוות שאפשר לקיים כהלכתן גם בימינו. א"כ מדאורייתא הכהנים, גם בימינו שיש רק חזקה, נחשבים כהנים אבל כשיבנה בית המקדש כותב מרן הרב קוק במשפט כהן, על סדר העבודה בזמננו, שהמצווה היחידה שקשורה להופעת הנבואה הוא הנושא של בניית המקדש שצריך נביא להגיד לנו את מקום המזבח המדויק ואז נגלה ע"י נבואה את הכהנים המיוחסים, אבל מדאורייתא כהני חזקה הם כהנים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il