שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • לימוד במצבים שונים

לימוד תורה בפני מי שאינו שומר תורה ומצוות

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ט תמוז תשע"א
שאלה
לק"י כבוד הגאון רבי דב ליאור שליט"א שאלתי תלמיד חכמים גדול, האם כשנוסעים באוטובוס או נמצאים במקומות דומים כמו המתנה בבנק, וקופ"ח וכדו’ מותר ללמוד בצורה שמושכת תשומת לב, דהיינו קריאה בקול, דיון, תנועות בידיים וכד’. וענה לי, שבאמת אין ראוי ללמוד אלא בשקט, וכמדומני שאמר שאין לנועע השפתיים אלא לקרוא עם העיניים בלבד. והביא לדמות ראיה ממסכת נדה טז,א שאמרו לא לשנות במרומי קרת, ופירשו המפרשים שהוא מפני גסות הרוח. ועוד הביא ממס’ מו"ק טז,א שגזר רבי לתלמידיו שלא לשנות בשוק. ומשמע לפי דבריו שגם אין ללכת ברחוב וללמוד בספר תוך כדי הליכה. וקשה הדבר לעשותו שהרי זמנים טובא נמצאים במקומות עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, וקשה ללמוד רק עם העיניים בלי לקרוא. וגם לכא’ לא משמע כדבריו מדברי המס"י פ"ה בסופו שכותב שדוד המלך למד בחברתם של מלכים שדברו בתענוגות, נגד מלכים, דברי מוסר ותורה. אשמח לדעת מה דעת כת"ר. תודה רבה ובברכת דל.
תשובה
נכון מאוד מה שאותו הרב ענה. לא צריך להתבלט וזה יכול להראות משונה. צורת הלימוד בקול לא מורה על ענווה וגדלות הנהגה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il