שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

שהחיינו על כלאים של תפוח ואגס

undefined

מכון התורה והארץ

ב אב תשס"ד
שאלה
קנינו פרי שהוא כלאים של תפוח ואגס, האם צריך לברך עליו "שהחיינו"? הרי הוא גם תפוח ותפוח הוא פרי רב עונתי. האם ברכת שהחיינו על אגס פוטרת בברכת "שהחיינו" עליו?
תשובה
איני יודע בדיוק למה הכוונה בשאלה, שכן לא ידוע לי שמרכיבים תפוח על אגס. עם זאת אענה על השאלה במישור העקרוני. א. יש מחלוקת הפוסקים אם לברך שהחינו על פירות שמורכבים באיסור. מחד מותר ליהנות מהפירות גם אם הורכבו באיסור, ולכן יש מקום לברך שכן אדם נהנה מן הפרי החדש. אך יש אומרים שאין לברך שהחינו בשמחה הנובעת מן האיסור - "ולשמחה מה זו עשה" (קהלת ב, ב). למעשה, אם יש ספק אם הפרי הורכב באיסור, כגון שהוא הורכב ע"י גוי או שמדובר בספק מינו יש מקום לברך שהחינו. ב. ייתכן שאין כוונתך בשאלה להרכבה אלא להכלאה (תערובת מינית) שבין התפוח והאגס, ובמקרה לא ברור שיש איסור כלאים, שכן איסור כלאי אילן הוא רק בהרכבה של ענף או עין ממין אחד והרכבתו על המין האחר, ראה בעניין זה ספר התורה והארץ ח"ג עמ' 118-121, ובעניין ברכת שהחינו בהרכבה ראה עוד תשובתו של הרב אליעזר מלמד, חוברת אמונת עתיך 5 עמ' 33-34, קישורית מצ"ב.: www.toraland.org.il/00513.htm. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il