שאל את הרב

  • הלכה
  • כוונה וחשק להתפלל

פירוש בארמית ב"ובא לציון"

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"א אייר תשע"ג
שאלה
שלום כבוד הרב, מדוע אומרים בתפילה בשירת הים וב"ובא לציון" אחרי הפסוקים: קדוש קדוש קדוש, ברוך כבוד ה’ וה’ ימלוך לעולם ועד את הפירוש של הפסוקים בארמית?
תשובה
שלום רב, כך כתב הטור בס' קל"ב: "תרגמין הקדושה ואומרים ותשאני רוח ומתרגמין אותו ואומרים ה' ימלוך לעולם ועד ותרגום כדי שיבינו כל העם וזה שנקרא סדר קדושה וצריך ליזהר בו מאד לאומרו בכוונה דאמר רשב"ג משום רבי יהושע מיום שחרב ב"ה אין לך יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וכל יום מרובה קללתו מיום שלפניו אלא עלמא אמאי קאי אקדושה דסידרא ואאמן יש"ר דאגדתא". בית יוסף על או"ח סימן קלב: "אקדושה דסידרא. סדר קדושה שלא תקנוה אלא שיהיו כל ישראל עוסקים בתורה בכל יום דבר מועט שאומרים תרגומו וקרייתו והן כעוסקים בתורה וכיון שנוהג בכל ישראל בתלמידים ובעמי הארץ ויש כאן שתים קדושת השם ותלמוד התורה חביב הוא". כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il