שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

תכלת בציצית

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"א סיון תשע"ג
שאלה
לכבוד הרב יעקב אריאל, יש מצווה מדאורייתא להטיל ציצית בבגד עם ארבע כנפות, שכוללת לבן ותכלת. יש מחלוקת בראשונים מה היחס בניהם- האם זאת מצווה אחת או שתי מצוות, אבל ברור שהתכלת היא מצווה. יש בכלל דיון אם אפשר לבן בלי תכלת, ולמרות שהמסקנה היא שכן, ברור שזה רק כשאין תכלת. מזה כ1500 היינו אנוסים מלהטיל תכלת מכיוון שהיא אבדה ולא ידעו איך להפיק אותה, כמו שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות:"ואינו אצלינו היום לפי שאין אנו יודעים צביעתו..." ומהרי"ל כתב שאם היינו יודעים מה החילזון היה קל לחדש את התכלת בימינו. (תשובות מהרי"ל החדשות, סימן ה’ ). בדורות האחרונים ככל הנראה נמצאה הדרך להפיק את התכלת האבודה. כל מי שהתעסק בסוגיה או משתכנע או נמנע מגורמים שאינם עניניים, כמו שרבו אינו מטיל תכלת. גם אם נגיד שהזיהוי אינו וודאי ב100%, ידוע שספק דאורייתא לחומרא. לכן שאלתי היא: א. מדוע כבוד הרב אינו מורה להטיל תכלת? שמעתי שהרב אומר שמי שרוצה יכול לשים, אבל האם מצוות לא מחייבות את כולם? ב. מי שלא שם היום, לכאורה עדיף שלא ילבש בכלל ציצית בגלל שהוא מבטל מצוות עשה של תכלת? (כמו שכתב הר"י פערלא בפירושו לסהמ"צ של רס"ג (מ"ע ז, עמ’ 171): "לבן בלא תכלת לא הותר אלא כשאין לו תכלת, אבל כשיש לו... אסור ללבוש הבגד, דהוי ליה כמבטל עשה דתכלת בידים", "...כשיש לו תכלת ולבן, ואינו מטיל בבגדו אלא אחד מהם, אפילו לרבנן עביד איסורא כשלובשו, כעובר עשה בידים.("
תשובה
השאלה אינה חדשה. דנו בה גדולי ישראל לפני כ-100 שנה, שכשהנושא הועלה ע"י הרבי מראדזין. ראה בספרות ההלכתית בתקופה ההיא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il