שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

מכשיר מסלול הליכה בשבת בעזרת שעון שבת

undefined

הרב עזריה אריאל

ד תמוז תשע"ג
שאלה
מה הבעיה שאני אשים זאת על שעון שבת ולכוון שיהיה על מסלול הליכה רגיל (לא ריצה) בשבת?
תשובה
לשואל, שלום! בהצעתך יש מספר בעיות, חלקן (ב-ג) קיימות בכל אופן וחלקן (א, ד) משתנות לפי האדם והמכשיר: א. התעמלות בשבת אסורה בדרך כלל, אפילו בהליכה מהירה ללא ריצה, הן מחמת איסור "פסיעה גסה" (שהיא אפילו בפסיעות קצרות ומהירות כדרך יום חול, עיין פרי מגדים סימן שא באשל אברהם ס"ק א), והן מחמת האיסור לעשות פעולות רפואיות בשבת (אלא אם כן מדובר בחולה ממש), ובכלל זה התעמלות לאדם בריא (שולחן ערוך סימן שכח סעיף מב ומשנה ברורה ס"ק קל). אם ההתעמלות נעשית לשם הנאה - שתי הסיבות הללו לא תופסות (שולחן ערוך סימן שא סעיף ב ושמירת שבת כהלכתה מהדו' תשל"ט פט"ז הערה צט). ב. מסתבר שהפעלת המכשיר החשמלי על ידי שעון שבת אסורה, משום מראית עין. השימוש בשעון שבת לתאורה ולמיזוג אויר נעשה דבר נפוץ ומקובל, וכשאנשים רואים שאור נדלק ומזגן מתחיל לפעול בבית של שומרי מצוות הם יודעים שהדבר נעשה באמצעות שעון שבת. לעומת זאת המכשיר האמור איננו שווה לכל נפש ופעילותו הרגילה היא על ידי הפעלה בשבת. וגם אם אתה נמצא לבדך בחדר סגור - הרי כלל קבעו חז"ל: "כל דבר שאסור משום מראית העין - אפילו בחדרי חדרים אסור" (שבת סד ע"ב). ג. נראה שהתעמלות באמצעות מכשיר זה היא "עובדין דחול" - התנהגות של יום חול, שאסורה בשבת גם אם איננה נכנסת למשבצת מסוימת ברשימת האיסורים בשבת. הקביעה מה נחשב "עובדין דחול" ומה לא איננה פשוטה, אך נראה שפעילות כזו היא כדרך חולין (השוו משנה ברורה סי' שכז ס"ק ז-ח), וכן פסק בציץ אליעזר (ח"ו סי' ד) שהתעמלות בעזרת מכשיר גדול היא "עובדין דחול". ד. איסור נוסף קיים במכשירים שמבצעים מדידות תוך כדי ההתעמלות ומעשי האדם גורמים לשינויים בפעילות המכשיר או בצג הדיגיטלי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il