שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

עורלה בעצי פרי לרבים - המשך

undefined

מכון התורה והארץ

ז תמוז תשע"ג
שאלה
תודה על הקדשת הזמן. אך הרב לא התייחס ,לגר"א שמתיר מצד ענין אחר לגמרי. הוא סובר בדעת השו"ע (סימן רצד, ס"ק סא) שכל שנטע ברה"ר לצורך הרבים פטור [גם אם זה רק לאכילה], וכן הכסף משנה בדעת הרמב"ם (מעשר שני, י, ה). מה דעת הרב?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' השו"ע סתם שגם נוטע לרבים אסור, וכן כתב הב"ח והב"י. ולמרות שבב"י הביא דעה שלצורך רבים מותר, אבל לדינא פסק שכל נטיעה אסורה, כך שקשה להקל כנגדם אלא בצירופי ספקות. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il