שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • עבודה בשבת

לאסוף בקבוק חייב בפיקדון

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ח אלול תשע"ג
שאלה
אם ילד מוצא בקבוק או פחית בדרך ברחוב בשבת (שיש לזה פיקדון), האם מותר לקחת את זה?
תשובה
לשואלת, שלום! ראשית, נראה לי מן הראוי לחנך ילדים לא להתעסק בבקבוקי משקה משומשים של זרים מחשש למחלות שונות. לעצם השאלה, מבחינת הלכות שבת, נראה שאסור להרים בקבוק זרוק, משום שהוא מוקצה, וכל שכן פחיות. כמו כן, שוטטות לשם איסוף בקבוקים היא איסור בפני עצמו. הרחבה: 1. מבחינת הלכות מוקצה, הכלל הוא שחפץ שלא מקובל כלל להשתמש בו הוא מוקצה. נראה שזהו המצב בבקבוקי שתייה שנזרקו לרחוב, שאף אחד אינו לוקח אותם לצורך מילוי ושתייה (בניגוד לבקבוקי שתייה שנזרקו לאשפה הביתית, שייתכן ויתחרטו ויוציאו אותם לשימוש חוזר). קל וחומר שכך הוא בפחיות שתייה. בפוסקים בימינו דעות שונות על היחס לבקבוקי שתייה משומשים, האם הם מוקצה (ראו למשל 'הלכות שבת בשבת' ח"ב עמ' רכו, 'חוט השני' ח"ג עמ' קו), ואחר העיון מסתבר לענ"ד שזריקה לרחוב או לאשפה הציבורית מבטלת אותם מלהיות כלי אפילו אם הדבר נעשה בשבת זו ובכניסת השבת הבקבוק היה ראוי לשימוש. התועלת היחידה שמקובל להפיק מבקבוקים אלה היא הפקדון שניתן לקבל עבורם, ומבחינה זו הרי זה חפץ המיועד למסחר, שגם הוא מוקצה (עיין שו"ע או"ח סי' שח ס"א וסי' שי ס"ב ומשנה ברורה סק"ד). 2. מעבר לכך, נראה ששוטטות ברחוב לשם איסוף בקבוקים אסורה משום "עובדין דחול", התנהגות של יום חול. אין לך מעשה של חולין יותר מעבודת אדם לפרנסתו, עבודה שאין בה כל צורך לשבת עצמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il