שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

ספק עורלה ספק נטע רבעי

undefined

מכון התורה והארץ

י"ח תמוז תשע"ג
שאלה
שלום. קניתי עץ ממשתלה ואני לא יודע בן כמה הוא והאם הקפידו לשמור אותו עם מספיק אדמה. גידלתי את העץ בתוך עציץ שאינו נקוב. האם בשנה השלישית שהוא אצלי אני צריך לחלל את פירותיו מספק נטע רבעי, לפני שאני זורק אותם? והאם בשנה הרביעית שהוא אצלי לחלל את פירותיו עם או בלי ברכה?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' שאלתך היא בשנה השלישית שהפירות הם ספק ערלה ולכן אין אפשרות לאכלם, והשאלה היא האם יש מקום לעשות בהם פדיון נט"ר. נראה שנט"ר הוא כמעשר שני (עיין רמב"ם הל' מעשר שני פ"ט) וכשם שבמעשר שני אין חובה לפדות פרי שלא נאכל, כן בספק ערלה אין חובה לפדות פרי שאינו נאכל. ועוד שהתורה אמרה על נט"ר "קודש הלולים" ודרשה הגמ' "אחליה והדר אכליה", דהיינו החילול הוא קודם אכילה, אבל אם אין אפשרות לאכול א"כ אין חובת "אחליה". ובייחוד שהוא "קודש הלולים" שיש לשבח עליו לקב"ה וכאן שהוי ספק ערלה איננו יכול לברך על אכילתו ולשבח את הפירות, ועל כן נראה שאין צורך לפדות נט"ר אם לא אוכלים את הפירות. לדעתי אם ברור לך שהשתיל שקנית מהמשתלה היה כבר בן שנה וכדו' אפילו אם הוא מוגדר שאינו נקוב במשתלה וגם אצלך הוא לא נקוב (אינני יודע את הפרטים, אלא על סמך מכתבך), א"כ הוא כבר בן ארבע שנים כעת. ואפשר לפדות ולאכול. אבל כל זה בתנאי שידוע לך בן כמה היה השתיל כשקנית מהמשתלה, בספקות יש להחמיר. בשנה הרביעית שהפירות אצלך, א"כ הספק האם הם שנה רביעית או חמישית (שנת המשתלה) נראה שיש להפריש תרו"מ ולחלל נט"ר, שניהם יש לעשות ללא ברכה. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il