שאל את הרב

  • הלכה
  • האם מברכים במקרים שונים

ברכה על פרי לא בשל

undefined

מכון התורה והארץ

י אלול תשע"ג
שאלה
שלום, ידוע שבעירובין כח: מסקנת הגמרא היא שעל פרי לא בשל מברכים שהכל. השו"ע סובר שפרי נחשב בשל לאחר שליש מבשלותו. האם הרמב"ם יסבור כאן כמו בעניין שבת ש"בישול" (בשלות) הפרי היא חצי מבשלותו? לא הצלחתי למצוא תשובה במשנה תורה. תודה וכל טוב
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' לעניין ברכה הגדרה היא כל דבר שהוא פרי, ויש השוואה בין דיני ערלה וברכות (עיין ברכות לו ע"ב), ועל כן ההגדרה היא לפי הפירות ובוסר אינו מאכל כמבואר בהל' מעשר פ"ב, וכן בהל'' ברכות. ומכיוון שבפירות לעניין תרו"מ אנו הולכים לפי שליש שהוא הגדרת פרי, כן גם לעניין ברכות הולכים לעניין שליש, אלא שהיו ראשונים שאמרו שלא מספיק שליש אלא צריך שיהיה גדול הרבה. (עיין שו"ע סי' רב סעי' ב). על כן אין כאן אלא שליש בישולו לתרו"מ וכן לעניין מעשרות וערלה. שבת שלום ושנה טובה בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il