שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

יהדותם של השבטים

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ג טבת תשע"ד
שאלה
כאמור, אברהם אבינו הוא היהודי הראשון וממנו והלאה, רק מי שנולד לאם יהודייה הוא יהודי. לכן למרות שישמעאל היה גם הוא בנו של אברהם אינו יהודי כיוון שאמו גויה.. לעומתו עשו נחשב יהודי כיוון שנולד לרבקה, אך הוא התחתן עם גויה ולכן זרעו אינו יהודי. מנגד, בלהה וזלפה דם הן היו שפחות כמו הגר, ובכל זאת השבטים יצאו מהן הם יהודים. מדוע?
תשובה
לשואל שלום, ברור הדבר שאבותינו לא נשאו גויות, הלא חז"ל אומרים שקיימו את כל התורה. כמו כן ברור שלא נשאו שפחות סתם, שכן שפחה מותר להשיא לעבד ולא לבן חורין. מוכרחים אנו לומר שלפני שנשאו לשפחות עברו השפחות תהליך של גיור, או שמדובר בשפחות משוחררות. ההבדל בין ישמעאל לבני השפחות אינו נובע ממעמד האמהות, אלא מן הקביעה האלקית, כפי שעולה מן הפסוקים: בפרשת המילה הבטיח ה' לאברהם אבינו את ארץ ישראל וכרת עימו ברית על כך, לו ולזרעו אחריו , בבשרו לאברהם ששרה תלד לו בן (בראשית יז, טו-טז). כששמע זאת אברהם אמר: "לו ישמעאל יחיה לפניך" (שם, יח). ענה לו ה': "אבל שרה אשתך ילדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקמתי את בריתי אתו לברית עולם ולזרעו אחריו. ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אתו, והפריתי אתו, והרביתי אתו במאד מאד, שנים עשר נשיאם יוליד, ונתתיו לגוי גדול. ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת" (שם, יט-כא). ברור אם כן שזרעו של אברהם הוא יצחק, ולא ישמעאל. אצל בני השפחות לעומת זאת ישנה הדגשה הפוכה, כמבואר ב"אור החיים" הקדוש (בראשית טז, ה), זו לשונו: "בבני השפחות בלהה וזלפה דקדק הכתוב לומר בהם ותלד ליעקב בן, (ויצא ל') וכן אמר בשני בן שני ליעקב, וכן בג' אמר ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן, וכן בד' אמר בן שני ליעקב, הרי שבכולן דקדק לכנותם בשם בני יעקב כי נשתחררו וכאן אמר ה' להפך בן האמה ואמר לו עוד כי ביצחק יקרא לך זרע" ועיין באריכות בפירוש "אור החיים" הקדוש שם אליו הפנה אותי מו"ר הרב איתן שנדורפי שי'. בברכה נאמנה רפאל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il