ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים קריאת המגילה

קריאת מגילה בנוסח שונה

הרב עזריה אריאלי"ב אדר ב' תשע"ד
354
שאלה
בס"ד שלום הרב, רציתי לשאול: האם יש מניעה לכתחילה שאשכנזי יצא יד"ח ע"י בעל קורא ספרדי במגילה כשם שבפרשת זכור ראוי שאשכנזי ישמע קריאה אשכנזית וספרדי ספרדית?
תשובה
לשואל, שלום! חושבני שאין צורך להקפיד על כך, ובפרט במי שהורגל במניין מסוים - לא ראוי שדווקא בפורים יפרוש למניין אחר. אמנם בפרשת זכור יש אומרים שלכתחילה ראוי לכל אחד להקפיד לשמוע את פרשת זכור בנוסח עדתו (ילקוט יוסף סימן קמא סעיף טז; שו"ע המקוצר מאת הרב רצאבי ח"א עמ' קצה), אך בילקוט יוסף ובמקורו ביחווה דעת ח"ו סימן יט, כתב זאת רק לגבי פרשת זכור ופרה שהם מדאורייתא, ואילו בילקוט יוסף בהלכות המועדים (תרצ, יט), לגבי קריאת מגילה, סתם וכתב שיצא ידי חובה ולא ציין שלכתחילה יש להימנע מזה. הגע בעצמך: הרי במקרה הגרוע ביותר ניתן להחשיב את קריאת המגילה בהגייה שונה לקריאה בשפה זרה, והרי גם בשפה זרה יוצאים ידי חובה (מעיקר הדין - גם מי שיודע לשון הקודש, עיין שער הציון תרצ, לב וערוך השלחן שם סי"ד). גם לגבי פרשת זכור, דעתי הענייה נוטה לסברת דודי הרב יעקב אריאל (שו"ת באהלה של תורה חלק ב סימן ט) שאין צורך להקפיד על כך. אפילו לפי הדעה שקריאת 'זכור' היא מן התורה (מהרמב"ם משמע שלקיום מצוות 'זכור' אין צורך בקריאה מספר תורה), ואפילו אם נניח שבדרך כלל שינוי ההגייה מבטל את המצווה, מסתבר שאפשר לומר זאת לגבי מצווה המוטלת על היחיד, כמו קריאת שמע. לעומת זאת קריאת פרשת זכור מתקיימת דווקא בציבור, ואפילו אם זוהי חובה על היחיד - הרי זו חובה להצטרף לציבור מסוים ולקיים עמו את הקריאה. אם כן יש ללכת במצווה זו על פי מנהגו של רוב הציבור באותו מקום, וגם היחידים שנוהגים במנהגיהם האישיים כמנהג עדתם, יכולים להצטרף אל הציבור המקומי במצוות הציבוריות. שיקול שאינו הלכתי צרוף, אך ראוי שיעמוד ברקע: לא מתקבל על הדעת שבפורים ובהכנה לפורים, יום שהתאפיין ב"לך כנוס את כל היהודים" ו"נקהלו היהודים", יתפצל כל אחד מן הציבור שהורגל להתפלל אתו וילך לשחזר את מנהג עדתו. לגבי קריאה חוזרת באותו בית כנסת בנוסחים שונים - גם זו אינה חובה, ויש אומרים שהדבר אף אינו רצוי, הן משום טרחת הציבור והן מטעמים אחרים (באהלה של תורה, שם; עשה לך רב, חלק ו סימן כב). יש ללכת בעניינים אלה אחרי החלטת רב בית הכנסת ובשום אופן לא לעורר מחלוקות וויכוחים.
עוד בנושא קריאת המגילה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il