שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעת הימים

השבוע שחל בו תשעה באב

undefined

הרב יצחק גרינבלט

כ"ט תמוז תשע"ד
שאלה
שלום אני ספרדייה ורציתי לשאול.. איזה מנהגים אנחנו נוהגים מר"ח אב ואיזה מהשבוע שחל בו תשעה באב? ומה זאת אומרת שבוע שחל בו תשעה באב? אב נכנס ביום שלישי אז למשל אנחנו צריכים ללבוש בגדים לא מכובסים 3 ימים מראשון עד צאת הצום? והאם יש גם הלכות מיוחדות לי’ באב שמעתי על זה וזה יוצא ביום הולדת של אבא שלי אפשר לחגוג לו? ועוד שאלה.. מזה רפורמי ומה רע בציונות ואהבת הארץ כמו שכמה חושבים..?
תשובה
ב"ה שלם לך. שמחתי לקבל את מכתבך, ולראות כמה את רוצה לדעת, לשמור ולקיים ברצינות את ההלכות. יהי רצון שנזכה שהימים האלו יהפכו לששון ולשמחה ונראה בביאת משיח צדקנו במהרה בימנו. כדי לסדר את ההלכות בקצרה, אני מאוד ממליץ לך לקרוא את הטבלה בקישור הבא: //www.yeshiva.org.il/midrash/pdf/pdf187/BenMezarim_yby.pdf כדי לדעת יותר, להבין יותר, אני מאוד ממליץ לך ללמוד את ההלכות מתוך ספר פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד שליט"א שהוא גם מקיף את ההלכות וגם מסביר אותן באופן מאוד בהיר וברור. גם הדברים שלו נמצאים באתר ותוכלי ללמוד אותם באופן מסודר בקישור הבא: //www.yeshiva.org.il/midrash/3812 ואת דין י' באב הוא מסביר ומפרט כך: דין יום עשירי באב בשביעי של חודש אב כבשו הבבלים את בית המקדש, ובתשעה באב לפנות ערב הציתו בו אש, והיה נשרף במשך כל יום י' באב. ואמר רבי יוחנן, שאם היה חי באותו הדור היה קובע את הצום ליום י' באב, מפני שרובו של היכל נשרף בו. ויש אמוראים שנהגו להחמיר על עצמם להתענות בתשיעי ועשירי באב. אולם הנביאים והחכמים קבעו את התענית בט' באב, מפני שהכל הולך אחר ההתחלה, והתחלת הפורענות היתה בט' באב (תענית כט, א; ירושלמי תענית פ"ד ה"ו). אלא שהואיל ובפועל רובו של בית המקדש נשרף בעשירי, נהגו ישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בעשירי באב. למנהג ספרדים האיסור נמשך בכל היום, ולמנהג אשכנזים עד חצות היום בלבד (שו"ע ורמ"א תקנח, א). לדעת רוב האחרונים, בנוסף לאיסור לאכול בשר ולשתות יין, גם אין לכבס או ללבוש בגדים מכובסים, ואין להסתפר ואין לשמוע מוזיקה משמחת ואין לרחוץ בחמים. אבל לרחוץ בפושרים מותר. ויש מקילים וסוברים שרק מבשר ויין צריכים להימנע ביום העשירי, אבל מותר לרחוץ, להסתפר ולכבס בלא הגבלה. לכתחילה יש לנהוג כמחמירים, ובשעת הדחק אפשר להקל. 19 וכן נוהגים שלא לברך 'שהחיינו' ביום עשירי באב, כדין שלושת השבועות (חיד"א, כה"ח תקנח, ח; וע' לעיל ח, ז-ח). ביחס לשאלה של חגיגה לאבא שלך, לא ראוי לחגוג בזמן זה, ולכן תחגגו לו בלילה אחרי י' באב, ואז אין בעיה. וכעת ביחס לרפורמים. לצערנו הרב ישנם אנשים שמגדירים את עצמם כרפורמים, שזו דרך שפרשה יהדרך המקובלת של היהדות, והם מנסים לחיות את היהדות לפי דעתם. הם לא רואים את עצמם מחוייבים לפרשנות של חכמנו זכרונם לברכה, אלא לפי הנוחות שלהם ולפי ההגיון הפשוט שלהם. דרך זו משבשת את כל התורה והופכת אותה להיות דת אחרת. לצערנו הרב אנשים אלו נכנסים לתוך מערכות שונות בעם ישראל וזורים הרס נוראי. אנו תפילה שיזכו לחזור בתשובה במהרה, ושה' יאיר את דרכם. אהבת הארץ והציונות אינן נוגדות את התורה אלא הן חלק מאוד חשוב בתורה. ארץ ישראל היא יסוד באמונה שלנו, בעבודת ה' שלנו, וכך גם ביחס לציונות, אלא שצריך לשמור שלא תישאר רק ציונות, שלא להתנתק מהתורה. סליחה שאני מקצר, חש אני שהדברים ארוכים כבר די הצורך. אשמח לעזור עוד בכל מה שאוכל, ותרגישי חופשיה לפנות ולשאול ולבקש. בברכה הרב יצחק גרינבלט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il