שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

עציצים בשמיטה

undefined

מכון התורה והארץ

ה מרחשון תשע"ה
שאלה
1. ראיתי שהרב מרדכי אליהו זצ"ל כתב שניתן להזיז עציצים מהבית לחצר על ידי שעוטפים אותם היטב. א. האם ניתן להסיר את העטיפה כשהעציץ מחוץ לבית? האם אין כאן זריעה? (הרב אליהו כתב שזה גרמא ולא הבנתי למה התכוון הרב). ב. האם ניתן להכניס עציץ מהחצר לתוך הבית? אני שואל לשיטת הרב אליהו, וכן מה לפסוק הלכה למעשה.
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' א. האיסור להוריד את העטיפה נראה שאם לא עושה זאת לטובת הצמח אלא באופן שלא יהיה לו כיסוי אין איסור, ומה שכתב הגר"מ זצ"ל שיש כאן גרמא, היינו הרי לא יטיב מיידית לצמח אלא אם ירק גשם וכדו', אבל מיידית אין כאן הטבה, ועל כן הרי זה כגרמא והדבר מותר כשאינו מתכוון לטובת הצמח. אמנם חזו"א סי' כב אוסר להסיר תקרה, אבל זה כשהוא מתכוון לטובת הצמח, אבל בנידון שאינו מתכוון ואין ההטבה מיידית אפשר להקל בודאי. (ע"ע מנח"ש ח"א סי' מא אות ג, אמנם אין שיטתו כשיטת הגר"מ אליהו זצ"ל, אבל היסוד נמצא גם שם). ב. כן. זה מותר לכו"ע כיוון שבחצר הוא יותר שדה מאשר בית. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il