שאל את הרב

  • הלכה
  • המניין

יחיד שהתחיל שמו"ע ובאו עשרה

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ז תמוז תשע"ה
שאלה
ב"ה כבוד הרב שליטא נשאלה שאלה בשיעור בין מנחה למעריב, יחיד שהתחיל שמונה עשרה ולא היה מנין, לבנתים הגיעו עשרה לתפלה. האם נחשבת לו תפילה בציבור?
תשובה
לדעת הפרי מגדים (סימן קט, אשל אברהם, ס"ק ב) ובעקבותיו הלך המשנה ברורה (סימן סו, ס"ק לה ובביאור הלכה בסימן קט) תפילה בציבור נחשבת רק למי שהתחיל ביחד עם הציבור. אולם הרב פיינשטין (אגרות משה אורח חיים, חלק ג, ד) סובר שכל מי שמתפלל עם הציבור זה נחשב תפילה בציבור ואף שלא התחיל עם החזן. וכך סובר גם הרב אוירבך (הליכות שלמה פרק שמיני, ז). ועל פי מחלוקת זאת כתב בילקוט יוסף (הלכות תפילה חלק א, סימן צ' סעיף ט', הלכה י"ז) "מי שהתחיל להתפלל קודם תפילת הציבור ובתוך שהוא עומד בתפילתו התחילו הציבור תפילתם, יש מי שאומר דלא חשיב כתפילה בציבור ויש אומרים דסגי בהכי כשמתחיל או מסיים עם הציבור. וכן עיקר".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il