ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
שאל את הרב הלכה תפילת העמידה

דיבור באמצע שמונה עשרה

הרב חיים שרייברכ"ד כסלו תשע"ה
889
שאלה
1. כשהתפללתי תפילת יחיד בחדרי, קרה שאחד מבני משפחתי בא ודפק על דלתי בזמן תפילת שמונה עשרה, ולא התאפשר לי לענות לו. לאחר מספר פעמים שדפקו על דלתי עניתי "רגע" או "עוד כמה דקות" באמצע התפילה. השאלה שלי היא מה הדין לגבי התפילה? האם היא נפסלת ויש להתחילה מחדש או להמשיך להתפלל מהמקום שבו הפסקתי בדיבור? 2. האם יש שוני בין הפסק בדיבור בזדון לבין הפסק בדיבור בשוגג בזמן תפילת שמונה עשרה?
תשובה
אין לדבר כלל באמצע שמונה עשרה. בדיעבד מי שדיבר באמצע שמונה עשרה חוזר לתחילת הברכה שעומד בה ובשלוש ברכות ראשונות ושלוש אחרונות חוזר לתחילת שלוש הברכות. (ועיין עוד בשו"ע סי' ק"ד סע': א' ה' ו' ובנושאי הכלים שם). העצה הטובה למצב זה היא לתלות שלט על הדלת אני מתפלל כעת נא לא להפריע. תודה משנה ברורה (סימן קד ס"ק כ"ה) מחלק בין שלושה מצבים של דיבור: דיבר באונס(כגון על ידי אנס וליסטים וכדו'): אם דיבר באמצע ברכה דיבור קצר, אפילו אם לא נמשך הדיבור בשיעור "כדי לגמור אותה ברכה - חוזר לראש הברכה". אם שהה על ידי השיחה כדי לגמור את כל התפלה מתחילתה לסופה - חוזר לראש התפלה. דיבור בשוגג (ע"י איזה טעות או שסבר שמותר) אפילו שהה כדי לגמור את כל התפילה - חוזר לתחילת הברכה. אם שח בין ברכה לברכה - מיד בתום הדיבור גומר תפלתו ממקום שהפסיק. דיבר במזיד נחלקו הפוסקים בדינו. דעת השו"ע (וכן דעת הט"ז וכה"ח ס"ק לג) שדינו כמי שמפסיק באמצע תפילתו בשוגג. דעת הב"ח, (וכן סוברים המ"א והח"א) שהואיל והפסיק במזיד, פסל את תפילתו וצריך לחזור לראש, בכל מצב.
עוד בנושא תפילת העמידה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il