שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

"חטאות נעורי ופשעי אל תזכור..."

undefined

הרב רפאל וסרטיל

א טבת תשע"ה
שאלה
שלום רב דוד המלך כותב בתהילים "חטאות נעורי ופשעי אל תזכור..." חיפשתי לראות פירוש במה מדובר ולא מצאתי הפרשנות מדברת על חטא כללי ולא ספציפי לגיל הנעורים ובכן, למה היה צריך לציין זאת כחטא נעורים? האם אכן מדובר על עוון הברית ולכן מתאר זאת כנעורים? לא מצאתי הסבר אחר לנושא. תודה רבה
תשובה
לשואל שלום, במקום שלא פורש חטאם של גדולי אומתנו, איננו רשאים להכריע על פי השערות ודמיונות, עלינו לעיין חז"ל ובדברי רבותינו המפרשים ולהאזין לדבריהם, הלוא כך אמרו חז"ל: "דוד – לא שלט בו יצר הרע" (בבא בתרא יז ע"א), ומדוע נטפול בדוד מלכא משיחא חטא הברית אם איננו מוכרחים לזה. אין זו דרכם של חז"ל ואין זו דרכם של רבותינו המפרשים, אדרבה מפסוק זה (תהלים כה, ז) אנו לומדים הנהגה חשובה בדרכי התשובה, וכה דברי רבנו יונה בספרו "שערי תשובה" (שער ד): "יש לו [לאדם] לבקש רחמים כל ימי חייו על סליחת עונותיו הראשונים והאחרונים, ולהיות ירא ומפחד אולי לא השלים חוק עיקרי התשובה... גם דוד המלך עליו השלום אמר (תהלים כה, ז): 'חטאות נעורי ופשעי אל תזכור'". (ובאשר לסוגיית דוד ובת שבע ראה ספרו הנפלא של מו"ר הרב דוד חי שליט"א "עריכת נר לדוד") בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il