שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

כישופים ביציאת מצרים

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ז טבת תשע"ה
שאלה
שלום רב.. יש לי שאלה ברשותך, אשמח אם תענה.. במצרים שמשה עשה את האותות עם הנחש והיד המצורעת, גם החרטומים יכלו לעשות זאת.. איך? היו כישופים אמיתיים פעם? זה באמת היה קיים? ואם כן אז למה לא קיים בימינו גם?
תשובה
לשואל שלום, על עניין הכישוף כתב הרמח"ל בספרו דרך ה' (חלק ג ב, ט): "והנה על פי הדרך הזה, כמו שהמציא לאדם דרך להשיג בו הארה והשכלה ורוח הקודש שלא כדרך הטבע הגשמי, כן הוצרך שימצא לטוב הגדול הזה, ההפך, והוא שיוכל האדם להמשיך חושך ועכירות ורוח טומאה שלא כדרך הטבעי, והוא עניין טומאות הכישוף והדרישה של המתים, שהרחיקתנו התורה מהם. ועניינם הוא המשיך על ידי הזכרות בתנאים ידועים, השפעות הטומאה וזוהמה, מה שהוא הריחוק היותר גדול ממנו יתברך, הפך הדבקות בו ממש. והדבר נמשך מאותם כוחות הרע (שזכרנו בחלק א ה), שהושמו להם בגזירתו יתברך שמות יוזכרו בם, ויימשך על ידי זה מהם משך הטומאה במדרגות ידועות שלא כדרך הטבע, וכן יעשו על ידיהם מעשים שלא כמעשים הטבעיים, כמעשה החרטומים וזולתם, כפי מה שנמסר בכוח הפועלים ההם לפעול, ובאותם הגבולים שהושמו להם. וכן על ידי השדים יעשו מעשים כאלה, לפי מה שנמסר בידם גם הם שיעשו, ובגבולים המיוחדים להם. והנה באותו השיעור שניתן להם היכולת לפעול, גזר האדון, ברוך הוא, שיידחו מפניהם פקידי הטבע, המחזיקים ענייני העולם על מצבם הטבעי, וכל המלאכים, המביאים ההשפעות כפי הסידור המסודר. ועל זה אמרו ז"ל "כשפים - שמכחישים פמליא של מעלה" (חולין ז ע"ב)". וראה גם רמב"ן לספר דברים (יח, ט) ו"נפש החיים" (ג, יב). ב"ה בימינו התופעה איננה רווחת כבעבר. דומה שסייעה לכך העובדה שיצר עבודה זרה נתבטל (ראה יומא סט ע"ב), ואולי גם 'ציד המכשפות' שהובילה הנצרות בסוף ימי הביניים תרם את תרומתו. יחד עם זאת, גם בימינו יש שטוענים לכוחות על טבעיים שאינם מגיעים ממקום של קודש. אנשים אלו, או שהם נוכלים ומרמים את לקוחותיהם או שהם רשעים ופועלים על ידי כוחות של טומאה. יתן ה' ונזכה לעבדו בלבב שלם מתוך אמונה גדולה ומתוך קדושה וטהרה. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il