שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

פינוי שלג מלוח שעליו כתובת

undefined

הרב עזריה אריאל

שאלה
שלום וברכה לכבוד הרב! יש באזור שלנו תצפית על הר, ויש שם לוח אבן עם שמות של המקומות אותם אפשר לראות, עם ציורים של ההרים מסביב. בשבת בה היה שלג, היינו שם והיה על הלוח שלג. האם מותר היה לפנותו? א. מצד איסור כתיבה, האם לגלות דבר כתוב, אסור כי זה ככתיבה? (ניתן דוגמא קיצונית - לגרד לוח של לוטו וכדו’). ב. מצד ריסוק השלג. אציין כי לענ"ד אין איסור בנידון, אך אעפ"כ אשמח אם הרב יענה. התודה והברכה לכבוד הרב.
תשובה
לשואל, שלום! מצטרף לדעתך שהדבר מותר. ברור שבדרך כלל הסרת דבר המסתיר כתב איננה "כותב", וכן הסתרת כתב איננה "מוחק", שאם לא כן הרי היה אסור לפתוח או לסגור ספר בשבת. ברם, כאשר שכבה כלשהי נדבקה לכתב, כגון שעווה על גבי ספר (שאלה מצויה בעידן שלפני התאורה החשמלית), ועל ידי הסרת השעוה הכתב ייראה כפי שהיה בתחילה, נחלקו אחרונים האם יש בכך משום כותב (בהסרת השעוה) ומוחק (בטפטוף השעוה). על כך ראה בביאור הלכה סי' שמ ס"ג ד"ה שעל הקלף (ומשמע שם שמעיקר הדין הלכה כמקל). נראה שהמחלוקת נובעת מצורת הסתכלות שונה על המציאות של הכתב המכוסה: האם הכיסוי הדביק, שמונע את האפשרות לקרוא, מבטל את קיומו של הכתב ולכן הסרת הכיסוי היא כתיבה, או שהכתב נחשב בכל מקרה כקיים ומונח בתוך אריזה. במקרה שאתה דן בו, שלג המכסה כתובת, השלג לא נדבק לכתובת אלא ניתן להסרה בקלות, ולכן נראה שלכל הדעות אין זו 'כתיבה'. ריסוק השלג והפיכתו למים הוא איסור 'מוליד', יצירת דבר חדש, אולם כאשר אין כוונה לרסק או על כל פנים אין מטרה ליצור מים הדבר מותר (שו"ע או"ח סי' שכ סעיפים ט, י, יג ומשנ"ב ס"ק לו, לז, לט).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il