ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
זה הזמן להצטרף להגרלת הפרסים הגדולה של אתר ישיבה

משלוח מנות באמצעות שליח גוי | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"א אדר תשע"ה

משלוח מנות באמצעות שליח גוי


רבנים שונים

שאלה:
במדינתנו שבה מרובים הגויים המועסקים על ידי יהודים כנהגים או שליחים, מקובל לשלוח מנות בפורים בידי גוי גבר. האם יש בכך בעיה הלכתית?

תשובה:
מותר לשלוח מנות בפורים בידי גוי.

הרחבה:
בשו"ת "בני ציון" (סי' מד) הסתפק אם הביא המנות בעצמו ולא על ידי שליח, אם יוצא ידי חובה, מכיוון דכתיב "ומשלוח מנות" דבעינן דווקא על ידי שליח, והביאו ה"משנה ברורה" (סי' תרצה ס"ק יח).
גם ב"כף החיים" (סי' תרצה ס"ק מא) הביאו, אך השיג עליו וכתב שמצינו בתורה בכמה מקומות לשון שליחות שאין הכוונה על ידי שליח, כגון: "וכי תשלחנו חפשי מעמך"; ולפי זה צריך רק שהמקבל יזכה במנות, וזה אפשר לעשות אף על ידי קוף בעלמא, אם הנותן מסכים שבזה יזכה המקבל, ולא בעינן דיני שליחות.
אפילו אם נאמר שהתורה הקפידה על שליחות, הרי כתב החתם סופר בחידושיו (לגיטין דף כב ע"ב) שלא צריכים "בר שליחות". דרישה זו של "בר שליחות" היא רק כאשר המשימה מוטלת על הבעלים והשליח מבצע זאת מדין "שלוחו של אדם כמותו", ואז מי שאינו "בר שליחות" אינו כמותו. "אבל היכי שאמרה תורה שישלח שליח, כגון משלוח מנות, זה סגי אפילו על ידי קוף".

רבני ארץ חמדה - מתוך "חמדת הימים"


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il