שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מסכת שבת שביתת כלים, הפקרת כלים

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ה ניסן תשע"ה
שאלה
במסכת שבת דף יח: הגמרא מדברת אודות מלאכה המתחילה עקב שבת וממשיכה בשבת. הגמרא שואלת על גיגית, נר, קדרה ושפוד "מאי טעמא שרו בית הלל?" עונה הגמרא: "דמפקר להו אפקורי" שהרי אותו אדם שמשתמש בכלים אלו מפקיר את הכלים, לכן מותר... אם כן, למה שלא יתירו בית שמאי כל מלאכה בכל כלי שהוא שתתחיל בערב שבת.. מכיוון שכל כלי אפשר להפקיר תמיד???
תשובה
שלום אכן מבארים הראשונים את דברי הגמרא שגם לבית שמאי יש כלים שמועיל להפקירם כגון: נר הדולק בשבת וקדרה שעל גבי כירה. ויש שתי סיבות בדבר א. כיון שאי אפשר בענין אחר (תוס'). ב.לב בית דין מתנה עליהן להפקירן. (רשב"א, ר"ן). והסיבה שלא סומכים על הפקר זה לכל הכלים היא כיון שאין ההפקר נעשה כדין הפקר רגיל כגון הפקר בפני שלושה וכו' על כן לא רצו בית שמאי להתיר שימוש בכלים ע"י הפקר זה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il