שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

הנהר בדרך לעקידת יצחק

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ח אייר תשע"ה
שאלה
אברהם בדרכו לארץ ישראל היה צריך לחצות נהר מה היה שמו של אותו נהר
תשובה
לשואל שלום, לפי המדרש השטן נהפך לנהר, ואין מדובר בנהר שניתן לזהותו עם אחד הנהרות הקיימים. מקורם של דברים הוא מדרש תנחומא לפרשת וירא (כב), וכך נאמר שם: "ביום השלישי - וכי מאחר שהדרך קרובה למה נתעכב שלשת ימים? כיון שראה [השטן] שלא קבלו ממנו הלך ונעשה לפניהם נהר גדול, מיד ירד אברהם לתוך המים והגיעו עד ברכיו, אמר לנעריו בואו אחרי ירדו אחריו, כיון שהגיע עד חצי הנהר הגיע המים עד צוארו באותה שעה תלה אברהם עיניו לשמים אמר לפניו רבש"ע בחרתני הודרתני ונגלית לי ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד על ידך יודע שמי בעולמי והעלה יצחק בנך לפני לעולה ולא עכבתי והריני עוסק בצוויך ועכשיו באו מים עד נפש אם אני או יצחק בני טובע מי יקיים מאמרך על מי יתייחד שמך, א"ל הקדוש ברוך הוא חייך שעל ידך יתיחד שמי בעולם, מיד גער הקדוש ברוך הוא את המעין ויבש הנהר ועמדו ביבשה..". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il