שאל את הרב

  • הלכה
  • שאר חלקי התפילה

איך קריאת פרשת חטאת מועילה?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ט אלול תשע"ה
שאלה
שמעתי שאלה יפה: ידוע שאם מישהו התחייב חטאת, אז כל מי שקורא פרשת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל מי שקורא פרשת אשם כאילו הקריב אשם וזה מתכפר לו. והרי בשלמא אשם שאפשר שימצא מספק כגון אשם תלוי (וגם אז לא ימצא אשם רגיל), אבל לגבי חטאת - הרי חטאת זה רק אם הוא מתוודה והוא יודע שהביא חטאת אז איך פה הוא יוצא ידי חובת קורבן לפי הפירוש הזה? שהרי פה הוא מסופק - שאם אני מחוייב חטאת אז יתחייב לי בזכות הקריאה הזאת, אז איך זה באמת מתכפר?? תודה
תשובה
השאלה צודקת אם הוא מסופק אם הוא חייב כגון שעשה מלאכה בין השמשות בשבת שאז הוא חייב אשם תלוי. אבל אם עשה מלאכה גמורה בשבת הוא חייב חטאת בוודאי ולא בספק, ומה שאומרים אם אני חייב חטאת כי יכול להיות שהוא חייב הרבה חטאות, ואם הכל היה בהעלם אחד חטאת אחת מכפרת גם עליהם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il