שאל את הרב

  • הלכה
  • מים אחרונים וזימון

מים אחרונים לנשים

undefined

הרב חיים שרייבר

כ מרחשון תשע"ו
שאלה
האם לנשים יש חובה ליטול מים אחרונים?
תשובה
שלום הילקוט יוסף (סימן קפ"א אות ב') כתב: העיקר להלכה להנהיג גם את הנשים והבנות שתיטולנה ידיהן מים אחרונים. מנגד, בשו”ת שבט הלוי (ח”ד סי’ כ"ג) כתב שהגם שמעיקר הדין אין חילוק בין נשים לאנשים, אולם מאחר ובשו”ע (סוף סי’ קפא) כתב שיש אנשים שנהגו לא ליטול מים אחרונים, [כיון שבזמן הזה אין הטעם של מלח סדומית], הגם שלגבי אנשים החמירו על עצמם, נשים לא קיבלו חומרא זו ומשום כך לא מצינו כ”כ שנשים נהגו להחמיר בזה. וכן כתב בספר הליכות בת ישראל (פרק ג' הערה י"א) בשם הגר”י מרצבך שבאשכנז לא נהגו אף החרדים שנשותיהן תיטולנה מים אחרונים. וכן הביא בספר בירור הלכה (או”ח ח”א סי’ קפא) בשם שו”ת מקוה המים (ח”ג סי’ יז) שמאחר וכיום נהגו לאכול בכף ומזלג לא נהגו להחמיר בזה הנשים. וכך כתב הרב יעקב אריאל: בימינו מלח סדומית לא מצוי והסיבה העיקרית למים אחרונים היא עפ"י הקבלה. נשים לא נהגו בכך. אולם אין מניעה שאישה תעשה זאת. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il